Извинения

Прочит: Йоан 5:1-9

 

„Исус (…) му каза: Искаш ли да оздравееш? Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мен.“

(Йоан 5:6-7)

 

Човекът, когото Исус изцели във Витесда, беше болен в продължение на 38 години. През тези дълги години той очакваше изцеление… или просто някой, който да го спусне към целителните води. И ето че при него дойде Исус и го попита: „Искаш ли да оздравееш?“. Човекът не извика с пълно гърло: „О, да, разбира се, че искам да оздравея!“, а вместо това спокойно обясни защо до този момент не е бил изцелен.

Ние често се опитваме да даваме обяснения или да си търсим извинения: защо сме закъснели за работа, защо не сме изпълнили задълженията си, защо не променяме нещо в живота си. Освен това имаме хиляди причини да не следваме Христос, както Той очаква от нас. Моите най-чести извинения са, че нямам достатъчно време, че не съм в добро финансово състояние и че се страхувам. Понякога сякаш забравяме, че Бог може да ни промени.

В днешната библейска история Исус изслуша болния мъж, а после го изцели. Когато отиваме при Спасителя с желанието Той да ни промени, нека оставим всичките си извинения. Само така ще можем да тръгнем към нов живот с Исус, живот, много по-пълноценен, отколкото можем да си представим.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че чуваш молитвите ни и ни призоваваш да се променим, и то по начин, по който сами не можем да си представим. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ме призовава и търпеливо чака да се приближа към Него.

Стефани Маркър (Мисури)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, НА КОГОТО НЕ МУ ДОСТИГА ВЯРА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply