Извор на сила

Прочит: Ефесяни 3:14-19

„… да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек…“
(Ефесяни 3:16)

Наблюдавах едно колибри, което беше влязло в сградата, където работя, и в продължение на три часа се беше опитвало да се измъкне навън. Можеше да излезе през прозореца, но явно от дългото пърхане крилата му се бяха изморили и сякаш нямаше сили. Изглеждаше изтощено, а в сградата нямаше храна за него.
Понякога и ние сме като това колибри. Попадаме с трудна ситуация и започваме да се лутаме, за да открием пътя към свободата. Полагаме толкова големи усилия, че се изтощаваме психически и емоционално. За щастие, имаме извор на сила, който е на наше разположение, и винаги можем да отпием от него, за да подновим силите си. Бог е този извор и в днешния библейски прочит Павел се моли Той да укрепи християните в Ефес.
В моментите, когато силите ни не достигат, и ние като апостола можем да черпим от Божието присъствие, което ни привдига и възстановява.

Молитва: Боже, помогни ни да разчитаме на Твоята сила, която ни подновява в моменти на изтощение. Амин.

Мисъл за деня: Божията сила е изворът на нашата сила.
Каръл Дън (Ямайка)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ОТКЪСНАТИ ОТ БОГА.

Остави коментар

Live Reply