Извор на сила

Прочит: Матей 11:28-30

 

„Един на друг си носете теготите…“

                                                               (Галатяни 6:2)

 

Бях свикнала да се срамувам от болестта си. Преструвах се, че всичко е наред, дори в дните, в които не можех да помръдна. Страхувах се да призная, че имам нужда от помощ.

Един ден се почувствах толкова изморена от всичко това, че започнах да споделям с другите за своето състояние. Макар че се почувствах по-добре, се притеснявах, че може да ме отбягват или критикуват. Но се случи нещо прекрасно – споделянето на моята слабост провокира другите също да споделят своите. Когато им казвах какво ме тревожи, те ме изслушваха с търпение, като ми помагаха да видя Божията милост, сила и любов в моя живот.

Осъзнах, че искреното споделяне е насърчение за хората около мен. Те ми разказват как Бог е помогнал на тях и връщат моята вяра, като ме правят по-силна. Каквото и да преживяваме, когато разказваме на хората как Бог ни помага в трудностите, ние служим за благословение в техния живот.

 

Молитва: Небесни отче, помогни ни да гледаме на трудностите като на възможности да споделяме на хората Твоята любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Споделянето на трудностите усилва вярата.

Доротея Лав (Калифорния)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply