Изворът на сила

Прочит: 1 Коринтяни 12:27-31

 

„Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие…“

                                                                                  (Битие 1:26)

 

Разглеждах албумите си от детството и си припомнях детските си мечти. Спомням си, че често си представях какво бих направил, ако имах силите на супергероите от комиксите.

Всъщност, всички ние имаме суперсили: кожата ни зараства, когато се порежем; счупените ни кости могат да се възстановят; можем да виждаме цветове и движения, да чуваме звуци, да усещаме вкуса на храната, да помирисваме уханието на розите, да си припомняме неща от миналото. И най-важното – притежаваме суперсилата на търпението, толерантността, разбирането, съпричастността и любовта.

Бог ни е дал огромен потенциал от умения и способности, които често приемаме като даденост. Също като героите от комиксите, ние можем да използваме суперсилите си, получени от Бога, за да помагаме на хората около нас – физически, финансово, емоционално. Можем да им споделим кой е истинският Дарител на всички добри дарове – Бог.

Едва ли някога ще мога да огъвам железни предмети, както си мечтаех в детството, но се надявам да мога да покажа Божията любов на хората в моя живот; да помогна на изгубените; да се изправям срещу злото и несправедливостта в името на Исус.

 

Молитва: Боже, Извор на сила, благодарим Ти за удивителните сили, които ни даваш чрез Святия Си Дух. Помагай ни да ги използваме, като помагаме на хората и им показваме милост и любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Как силата или уменията ми могат да помогнат на някого днес?

Джон Портър (Австралия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ ОЦЕНЯВАТ СОБСТВЕНИТЕ СИ СПОСОБНОСТИ.

 

Остави коментар

Live Reply