Къде е новото?

Прочит: 2 Коринтяни 5:16-21

„… всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно (…) това зачитайте.“
(Филипяни 4:8)

Беше 31 декември и тригодишната Джулу беше развълнувана и щастлива. Тя играеше и пееше: „Утре е Нова година. Всичко ще бъде ново!“. След вечеря, изпълнена с очакване, Джулу отиде да си легне.
На следващата сутрин тя се събуди, изтича навън и се върна обратно разочарована: „Къде е новото? Няма нищо навън, няма и вътре. Къде е Новата година?“.
Аз се замислих – виждам ли новото в живота си? Сетих се за някои библейски стихове, които говорят за новите неща. Във 2 Коринтяни 5:17 се казва: „ако някой е в Христос, той е ново създание“. Запитах се в Христос ли съм днес. Какви са знаците за това, че съм ново творение? Филипяни 4:8 ми дава отговор: трябва постоянно да се стремя към това, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно. Ето и още един отговор – в Галатяни 5:22-23: плодът на Духа е „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност“. Ако съм ново създание, животът ми ще е изпълнен с всичко това. Благодарна съм на Бога за възможността да стана ново творение в Христос!

Молитва: Боже, дай ни мъдрост, която да ни води през този живот и към вечността. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Как живея живот, насочен изцяло към Христос?
Срипарна Маанти (Индия)

Да се молим за: ВЯРНОСТ ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩАТА ГОДИНА.

Остави коментар

Live Reply