Къде е?

Прочит: 2 Коринтяни 5:6-9

„Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му.“
(Псалм 19:1)

Много е трудно да откриеш пчелата майка в един кошер. Въпреки че съм добра в игрите с откриване на обекти на картинки, едно от трудните неща за мен като млада пчеларка е да открия майката в кошера. С мъжа ми Джо преминахме през курс на обучение, продължил няколко месеца, преди да си вземем първия кошер. В него имаше пет рамки, пчели работнички и пчела майка, както и необходимите инструменти. „Ами ако не разпознаем майката?“ – попитах Джо, когато си тръгнахме с кошера. „Не се притеснявай – отвърна той. – Не е необходимо да я виждаш. Ако виждаш яйцата и развиващите се ларви, значи е там.“
Седмица по-късно любопитството ме накара да отворя кошера. Видях яйца и ларви, които бяха в различен етап на развитие. Джо беше прав. Така и не разбрах коя е пчелата майка, но виждах плодовете от нейния труд.
Това ми прилича на търсенето на Бога. Копнеем да Го видим, но понеже това не е възможно, се отчайваме. Обаче, ако сме внимателни, ще видим знаците на Божието присъствие около нас. Както не можех да видя пчелата майка, така и не мога да видя Бога с очите си, но виждам Неговите дела.

Молитва: Господи, давай ни очи, за да Те видим и вяра, за да повярваме. Амин.

Мисъл за деня: Всеки ден мога да видя Бога в Неговото творение.
Сюзан Монтгомъри (Индиана, САЩ)

Да се молим за: ПЧЕЛАРИТЕ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply