Къде видя Исус?

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-15

 

„Благотворната душа ще бъде наситена; и който пои, сам ще бъде напоен.“

(Притчи 11:25)

 

При първото ми мисионерско пътуване в Мексико отседнахме в жилището на пастора близо до църквата и работихме заедно с нейните членове. Въпреки че това беше преди 30 години, още помня една сряда, сякаш беше вчера. Докато работехме, една възрастна жена дойде до близкия кладенец. Тя напълни две кофи с вода и ги взе на раменете си, като ги закачи на специално дървено приспособление. Само след няколко крачки по каменистия път залитна, падна и разля водата. Един човек от нашата група изтича, за да ѝ помогне. Изправи я, изтупа праха от дрехите ѝ, напълни кофите и ги занесе до дома ѝ.

На службата по-късно през деня ни попитаха къде сме видели Исус през изминалата седмица. Един човек каза, че е рисувал с Него, друг сподели, че заедно с Исус е вършел дърводелската си работа, а онази възрастна жена разказа как Той ѝ е помогнал да занесе вода до своя дом. Тази случка изплува в ума ми всеки път, когато се запитам как мога да свидетелствам за Исус в този свят.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че можем да правим дори малки жестове в Твоето име. Помагай ни непрестанно да споделяме Твоята любов с хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Кой ми е показал Христовата любов наскоро?

Грифит Харлоу (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: МИСИОНЕРИТЕ.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply