Как, Боже?

Прочит: Числа 11:10-23

„А Господ отвърна на Мойсей: Скъсила ли се е Господнята ръка? Сега ще видиш ще се сбъдне ли с теб думата Ми, или не.“
(Числа 11:23)

Бог обеща на израилтяните да ядат месо в продължение на цял месец в пустинята. Мойсей обаче изказа своята тревога как това ще се случи. Неговите въпроси ми напомнят моите. Как Бог ще успее да подреди целия безпорядък в живота ми? Как ще ми помогне да си платя дълговете? Как ще възстанови разбитото ми семейство? Как ще стане всичко това?
Божият отговор към Мойсей е отговор и към мен. Представям си как Той ме пита: „Мислиш, че съм станал човек, ли? Защо Ме ограничаваш? Отслабнала ли е силата Ми? Не съм ли вече Бог? Защо се притесняваш как ще изпълня това, което съм обещал?“.
Не бива да се притесняваме как Бог ще се погрижи за нас. Когато четем историята за Мойсей, нека не забравяме, че както израилтяните ядоха месо в пустинята, така и нашите молитви днес са чути.

Молитва: Боже, помогни ни да се доверим на Твоята любяща помощ и отнеми нашите грижи. Амин.

Мисъл за деня: Ще оставя тревогите си под кръста на Христос.

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИМА ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ.
Лилиан Акобо (Ирландия)

Остави коментар

Live Reply