Как да избереш път

Прочит: Притчи 16:1-9

 

„Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му.“

(Притчи 16:9)

 

Дълго време бях уверен, че има само един път пред мен и ако го пропусна, няма да живея според Божията воля. Но мисля, че покорството на Бога не е нещо толкова едностранчиво. Сега вярвам, че Той ни е дал интереси и таланти в различни области, за да живеем щастливо. Разбира се, носим отговорност за постъпките си, но мисля, че Господ може да благослови всичко, с което се захванем, стига да Го търсим във всичко.

В Притчи 16:9 се казва: „Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му“. Колко насърчителни думи! Ако предприема нещо с вяра, Бог ще е с мен в моите стъпки. Той ми е дал таланти и желания, от мен зависи как ще ги използвам. Винаги съм се притеснявал, че Бог ще ме изпрати някъде, където не искам, за да проповядвам Неговото слово. Някой ден това може да се случи, но вярвам, че ще ми даде и желание да отида. Засега просто искам да използвам талантите, които ми е дал, за да служа там, където живея, с увереност, че Той иска най-доброто за мен.

 

Молитва: О, Боже, благодарим Ти за даровете и талантите, които можем да използваме, за да служим с радост на хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог благославя моето служение.

Джордж Питърс (Канада)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО НЕ Е СИГУРЕН КАК ДА СЛУЖИ НА БОГА.

 

Остави коментар

Live Reply