Как да обичаме себе си?

Прочит: Матей 19:16-19

„А ето втората, подобна на нея, заповед: „Да възлюбиш ближния си като себе си“. Друга заповед, по-голяма от тази, няма.“
(Марк 12:31)
Исус каза, че втората най-важна заповед е да възлюбиш ближния си като себе си, но през по-голямата част от живота си аз пренебрегвах последните две думи от нея. Не обичаш себе си. Мислех, че трябва да съм съвършена, за да бъда приета, и не можех да простя на себе си. Обвинявах се и не можех да намеря покой. Докато не разбрах каква е истината: Бог ме обича и приема такава, каквато съм. Това означава, че ме обича изцяло. Той изпрати Исус, за да ни спаси от нашите грехове, и ни учи как да живеем, защото ни обича безусловно. Исус ни казва да обичаме дори враговете си: „благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост“ (Лука 6:28). Той прости на Своите мъчители. Ако трябва да обичам своите неприятели и да се отнасям милостиво към тях, тогава мога ли да не го правя към самата себе си?
Бог може да извърши велики неща в нас и чрез нас, ако се научим да обичаме себе си. Ако обичаме себе си, както Той ни обича, ще се чувстваме сигурни, в безопасност и способни да служим на другите по-добре.

Молитва: Боже, помогни ни да се научим да обичаме себе си, за да можем да изпълняваме Твоята заповед да обичаме своите ближни. Амин.

Мисъл за деня: Бог ме обича, затова и аз трябва да обичам и ценя себе си.
Памела Кроуи (Делауеър)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ ОБИЧАТ СЕБЕ СИ.

Остави коментар

Live Reply