Как да откажеш?

Прочит: Йоан 4:28-42

 

„А той отговори: Казах ви вече и не чухте; защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да Му станете ученици?“

(Йоан 9:27)

 

Аз съм човек на „джаджите“. Когато открия ново електронно устройство или софтуер, изпитвам огромно вълнение. Наскоро открих приложение за таблета си, което можеше да ми напомня за предстоящи събития и да ми помага да планирам работата си. Благодарение на него можех да бъда по-отговорен. Казах на жена ми Бони за него и го инсталирах и на нейния таблет. След това писах и на трите си деца, като им препоръчах да си го инсталират, докато е на промоция.

Желанието да споделяме добрите новини е това, което ни кара да разказваме за вярата си н Христос. Какво съкровище сме открили! Чувстваме се, сякаш летим, свободни от греха. Веднага се питаме дали и другите са притиснати от вина. Ние сме открили нещо, от което те толкова много се нуждаят, нещо, без което те буквално не могат да оживеят. Исус ни освобождава от вината, дава ни силата да победим страха и ни подарява общение със самия Себе Си. Получаваме разбиране за Неговото слово и вечен живот. Това е безценно! Искам да споделя тези вести с всички!

 

Молитва: Господи, поднови желанието ни да споделяме Благата вест за спасението. Амин.

 

Мисъл за деня: „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание“ (Марк 16:15).

Том Бюс (Тенеси)

 

Да се молим за: ПОДНОВЕНО ЖЕЛАНИЕ ДА РАЗПРОСТРАНЯВАМЕ БЛАГАТА ВЕСТ.

Остави коментар

Live Reply