Как да отвърна?

Прочит: Лука 6:27-31

 

„… благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост.“

(Лука 6:28)

 

Преди години работих с хора, които страдаха от мозъчни травми. Повечето бяха преживели катастрофи с автомобил или мотор. Някои можеха да общуват и да си помагат взаимно. Други бяха затворници в собствените си тела. Моето задължение беше да направя така, че те да станат възможно най-самостоятелни. Помагах им да се хранят, да вършат някои от ежедневните си дейности, да играят на игри. За съжаление, травмите провокираха у някои неочаквани пристъпи на гняв и дори на насилие. Всички от екипа, който се грижеше за тях, бяха обучени да не възприемат лично тези случаи, тъй като те се дължаха на състоянието на пациентите. Ние знаехме, че трябва да запазим спокойствие и да се държим нормално. Питах се дали мога да приложа това поведение за всичко в живота си.

В днешния библейски прочит Исус ни учи да обръщаме и другата буза, когато някой се отнесе зле с нас. Понякога хората постъпват неправилно заради някаква травма от своето минало. Понякога трябва да не приемаме сериозно обидата и да отвърнем с любов. Всъщност точно това иска от нас Христос.

 

Молитва: Боже, помагай ни да отвръщаме с любов на лошото отношение, което е породено от болка или травма в миналото. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да отвърна с любов на обидата?

Скот Виренга (Мичигън)

 

Да се молим за: ХОРАТА С МОЗЪЧНИ СЪТРЕСЕНИЯ.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply