Как да преместим планина

Прочит: Матей 17:14-21

 

„… Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“

(Матей 17:20)

 

Една църква в Западна Вирджиния трябваше да премести възвишението зад църковната сграда, за да построи паркинг. Затова пасторът обяви „Неделя за преместване на планини“ – специална молитва по време на едно от неделните богослужения. В понеделник „планината“ все още си беше там, само че пред вратата на църквата беше дошъл общински служител със специална молба към църковното настоятелство: „Ще строим нов път и имаме нужда от няколко тона пръст. Възможно ли е да вземем от тази, която се намира зад църквата?“.

Поуката от тази история е, че Бог ни помага да сторим това, което сами не можем. На много места в Библията четем за чудеса, които са се случвали, когато различни хора са били Божи съработници. Преди да възкреси Лазар, Исус каза на събралите се при гроба да отвалят камъка (Йоан 11:39). После ги накара да разповият възкресения Лазар (Йоан 11:44). В Марк 2:1-5 четем за мъжете, които макар да не можеха да излекуват своя парализиран приятел, направиха това, което беше по силите им – спуснаха го през покрива при Исус. Когато Исус нахрани множеството с пет хляба и две риби, Неговите ученици помогнаха, като раздадоха храната на хората (Матей 14:19-21).

Всеки от нас ще се сблъсква с планини, с които сам не може да се справи. Понякога вместо да ги премести, Бог ни дава лопата… или изпраща общински служител!

 

Молитва: Боже на чудесата, покажи ни по какъв начин можем да помогнем в „преместването на планините“ в нашия живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да участвам в чудесното Божие дело?

Джеймс Уоткинс (Индиана)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ОБЕЗСЪРЧЕН.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply