Как да се моля?

Прочит: Матей 6:9-15

 

„… и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.“

                                                                               (Матей 6:12)

 

Не мога да проумея как някой, на когото имах толкова голямо доверие, може да постъпи толкова лошо с мен. Този човек толкова ме разочарова, че станах мнителна към всички. Чувствах се много огорчена. Сама в стаята, се опитвах да се моля: „Боже…“, но не знаех как да продължа. Единственото, което можех да направя в този момент, бе да плача.

Реших да поговоря със снаха си, която винаги е била моя духовна сестра, за тази моя невъзможност да се моля. Тя ми предложи да опитам с Господнята молитва, докато успея да формулирам своя собствена молитва. Макар да ми беше трудно, реших да го направя. Когато стигнах до „и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници“, спрях дотам. Осъзнах, че бях постъпила също толкова зле с един човек преди години. Замислих се дали сега той не се чувства така, както се чувствам аз през последните няколко дни.

Много често казвам Господнята молитва, без истински да вниквам в думите. Този случай ми помогна да разбера колко важна е тази молитва, колко важно е да простя на своите ближни и колко много аз самата се нуждая от прошка.

 

Молитва: Боже, помагай ни да не забравяме, че си ни дал прошка. Дай ни сила самите ние да прощаваме. „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Имаме нужда да простим точно толкова, колкото самите ние се нуждаем от прошка.

Сара Негрони (Луизиана)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ Е ТРУДНО ДА ПРОСТЯТ.

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply