Как да се моля

Прочит: Матей 21:12-16

„Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. И така, който се смири като това детенце, той е по-голям в небесното царство.“
(Матей 18:3-4)

Един ден, когато синът ми се молеше, аз започнах да го поправям и да му казвам правилните според мен изречения. По-късно съпругът ми отбеляза, че е хубаво да го оставим да се моли със собствени думи, затова следващия път го насърчихме да казва това, което идва от сърцето му. Той се помоли за много неща и завърши с думите: „Исусе, щастлив съм с Теб. Амин“. Бяхме изумени. Какъв простичък начин да изразиш благодарността си към Исус!
Докато растем, се фокусираме върху „правилния“ начин, по който трябва да се молим – говорим думите, които звучат правилно на тези, които ни слушат. Но Бог гледа сърцата ни, а не сложността на нашите изречения. Никога не се бях замисляла, че мога да изразя любовта си към Бога по начина, по който синът ми го направи. В онзи ден осъзнах, че всички сме Божи деца и че Бог е нашият Отец. Винаги можем да говорим с Него като с баща. Децата могат да ни научат на много неща за Божието царство. И до днес продължавам да се уча от сина си да се моля.

Молитва: Исусе, щастлива съм с Теб. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще се обърна към Бога с детска вяра.
Дийпика Шугар (Индия)

Да се молим за: ДЕЦАТА, КОИТО СЕ УЧАТ ДА СЕ МОЛЯТ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply