Как различно изглежда светът!

Прочит: Матей 23:23-26

 

„Отхвърлете от себе си всички престъпления, с които беззаконствахте, и си направете ново сърце и нов дух…“

(Йезекиил 18:31)

 

Зимата сякаш продължаваше цяла вечност и оставяше по всички прозорци своите мрачни и лепкави следи. Още в първия хубав пролетен ден жена ми ги изми. Когато по-късно погледнахме през тях навън, тя каза: „Колко чист и свеж изглежда светът през чисти прозорци!“.

Спомних си колко се промени перспективата ми, когато повярвах в Исус. Изведнъж всичко и всички ми се виждаха ценни. Виждах Божието присъствие навсякъде. Чудех се как дотогава съм пропускала всичко това. После осъзнах, че не светът се е променил, а аз. Наистина, в света има много зло, но той никога не е оставал без Божията любов.

Господ ни призовава да се покайваме и да копнеем за чисти сърца.  Грехът оставя в нас своите лепкави следи, но покаянието и прошката правят деня по-светъл. Понякога промяната е толкова дълбока, че сякаш заживяваме нов живот.

 

Молитва: Боже, изпълвай сърцата ни със Своята любов, за да я споделяме и с хората, които срещаме. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията любов ни изпълва със светлината на новия живот.

Гейл Ричардс (Айова)

 

Да се молим: ДА БЪДЕМ ИНСТРУМЕНТИ В БОЖИЕТО ДЕЛО.

Остави коментар

Live Reply