Какъв е планът?

Прочит: Изход 13:17-22

 

„И Господ вървеше пред тях – денем в облачен стълб, за да ги води по пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, за да пътуват денем и нощем.“

(Изход 13:21)

 

След завършването на гимназията имах много идеи и възможности, но нямах ясен план за своето бъдеще. Трябваше да намеря отговори на много въпроси.

Често се изкушаваме да планираме бъдещето, без да се съобразяваме с Божия план за нашия живот, затова реших да продължа в семинарията и да търся Божието водителство.

В книгата Изход Бог заповядва на Мойсей да изведе народа от Египет. Той обаче не разполага с карта, план или внимателно обмислена стратегия за пътуването към Обещаната земя. Единственото, което може да направи, е да се довери на Бога. Когато искаме да разберем какъв е Божият план за живота ни, нека Му се доверим, че ще го изпълни. Дори в най-трудните ситуации, когато не виждаме разрешение, нека вярваме, че Бог ще ни посочи правилния път.

 

Молитва: Боже, помогни ни да се доверяваме на Теб и да вярваме, че най-добрите планове са тези, които Ти ни разкриваш непрестанно в житейския ни път. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да се доверя на Бога, защото Той знае през какво преминавам.

Наатан Холман (Естония)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО УЧАТ В СЕМИНАРИЯ.

Остави коментар

Live Reply