Както никога преди

Прочит: Деяния 3:1-10

 

„И като го хвана за дясната ръка, го вдигна; и в същия миг краката и глезените му добиха сила. И той, като скочи, изправи се и проходи…“

(Деяния 3:7-8)

 

Често си мисля, че положението на моето семейство никога няма да се промени. Никога няма да имаме собствен дом, брат ни никога няма да оздравее от психическото си заболяване и никога няма да се избавим от финансовите трудности. Веднъж една приятелка ми каза: „Лина, трябва да се молиш както никога досега“. Какво означаваше това? Да си отварям очите, вместо да ги държа затворени? Да съм права, а не седнала? По-късно разбрах, че смисълът е да се моля с пълна вяра в Бога. Вместо да мисля, че положението не може да се промени, да гледам към Него, защото Той има силата да промени всичко.

Думите „както никога досега“ ми напомнят за куция човек, който стоеше пред храма и не вярваше, че ще проходи, още по-малко – че ще започне да скача. Тогава срещна Петър и Йоан. Вместо да му дадат пари, Петър каза на човека: „в името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи“. Тогава той скочи и проходи. Божията мощ и вярата на Христовите ученици Петър и Йоан ми дават увереност, че когато съм в ситуация, в която мисля, че нищо не може да се промени, трябва да се моля както никога преди и да не се съмнявам, защото Господ има силата да промени всичко.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, помогни ни в трудни ситуации да вярваме, че можеш да извършиш чудеса, които не сме виждали и за които не сме чували преди. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се доверя на Божията сила.

Линавати Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: СЕМЕЙСТВА В КРИЗА.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply