Каква промяна!

Прочит: 1 Коринтяни 15:42-49

„… сее се в немощ, възкръсва в сила…“
(1 Коринтяни 15:43)

През цялата година живея и отглеждам градината си в една пустинна местност. Когато засадя грах, след около осем месеца той е готов и дава реколта пет месеца. Растението се увива по решетка и стига доста високо. Понякога се чудя как такова голямо растение може да се развие от толкова малко семе. Аз отглеждам грах от години и виждам предстоящата реколта още в малките семена. Ако това е възможно с растенията, то колко повече трябва да се надявам на Христос за възкресение и живот!
Невероятният растеж, скрит от Бога в малките семена, които отглеждам, ми дава дълбока увереност, че ще наследя пълнотата на живота с Него. Сбръчканите семена на граха ми напомнят как се чувствам понякога, но надеждата ми се възвръща, когато си припомня голямата промяна, през която те преминават.
Преди да засадя семената, ги накисвам във вода за една нощ и на сутринта те са като нови! Моето тяло също ще бъде възкресено чрез силата на Исусовото възкресение. Малките семена на граха и тяхната трансформация ме изпълват с чувство за благодарност за възкресението, което Бог ни дарява.

Молитва: Създателю, благодарим Ти за растежа, който си вложил в малките семена, и за чудото, което си приготвил за нас – нов живот с Тебе. Амин.

Мисъл за деня: Колкото и малък и незначителен да се чувствам, Бог може да промени живота ми.
Марк Вайнрих (Невада)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ В ПУСТИННА МЕСТНОСТ.

Остави коментар

Live Reply