Какви дни!

Прочит: Филипяни 3:12-14

 

„Ето, поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори, понеже ако имаш само малка сила, пак си опазил Моето слово и не си се отрекъл от името Ми.“

                                                                                  (Откровение 3:8)

 

Едно от любимите ми телевизионни предавания от 70-те години винаги започваше с двама от героите, които изпълняваха песента „Ех, какви дни бяха“. Когато се замисля за тази песен, осъзнавам как по навик идеализираме отминалите времена. Но Божието слово ни предизвиква да казваме: „Ех, какви дни са сега!“.

В Откровението на Йоан на църквата във Филаделфия се казва: „Ето, поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори, понеже ако имаш само малка сила, пак си опазил Моето слово и не си се отрекъл от името Ми“. Тук и сега сме призовани да празнуваме Божието присъствие. Тук и сега трябва да се радваме за всичко, което Бог прави в живота ни. Той е отворил пред нас вратите към различни възможности. Не бива да ги пропускаме само защото не спираме да гледаме назад или се страхуваме какво ще открием зад тях. Вместо това нека следваме примера на апостол Павел: „като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус“ (Филипяни 3:13). Нека като апостола се радваме на това, което Бог прави и ще прави за нас. Тук и сега.

 

Молитва: Любящи Боже, давай ни сила, за да се устремяваме смело във вярата с увереност, че отваряш пред нас вратите към възможностите. Води ни чрез Святия Си Дух. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се радвам на всичко, което прави Бог за мен.

Кристофър Йоп (Вирджиния)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ БОРИ С МИНАЛИТЕ СИ ГРЕШКИ.

 

Остави коментар

Live Reply