Какво благословение!

Прочит: Псалм 19:7-11

 

„И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме…“

(Матей 14:23)

 

След като родителите ми станаха християни, всеки ден четяха Библията и се молеха. Първото копие от „Духовна манна“ получих от баща си, когато бях на 13 години. Майка ми, която сега е на 95, продължава да използва това молитвено ръководство всеки ден.

Благодарна съм за примера на своите родители – всеки ден да отделям време за Божието слово. С годините се опитвам това време да става все повече и да е по-пълноценно. Времето, в което изучаваме Библията, не само ни води към по-голямо разбиране за това кой е Бог и каква е Неговата воля, но и ни изгражда във вярата, носи ни радост и ни дарява надежда.

„Духовна манна“ е част от молитвения ми живот толкова години. Толкова пъти съм била благославяна с размишления и прочити, които сякаш са написани за мен. Винаги ме изумява как Бог знае точното време за всичко и с любов ми говори чрез това, което прочитам.

Какво благословение е да изграждаме дисциплина на молитва и четене на Божието слово всеки ден! Колко е насърчително да сме част от едно огромно общество от вярващи, които се молят заедно по целия свят!

 

Молитва: Отче, благодарим Ти за благословението, което носи времето, отделено за молитва и четене на Твоето слово всеки ден. Амин.

 

Мисъл за деня: Времето, отделено за Божието слово, е винаги ценно.

Ан Стюърт (Австралия)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПИШАТ ЗА „ДУХОВНА МАННА“.

 

 

Остави коментар

Live Reply