Какво да правя?

Прочит: Яков 5:13-16

 

„Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.“

(Колосяни 4:2)

 

Един следобед отидох на очен лекар и за да ме прегледа, той ми разшири зениците. Започнах да виждам всичко размазано. Няколко часа след като се прибрах вкъщи, не можех да готвя, да чета, да гледам телевизия. Питах се какво ще правя цяла вечер. Тогава си помислих: „Мога да се моля“. Прекарах вечерта в молитва за своето семейство, за приятелите, за църковните служители.

Не иска ли Бог да се молим непрестанно? Помислете за Ной, който постави едно ново начало (Битие 8:13-20), за цар Йосафат, който трябваше да се изправи пред велика армия (2 Лет. 20:1-28), или за вярващите, които чуха, че апостол Петър е в тъмница (Деяния 12:1-17). Пред каквото и да се изправяме, Бог ни призовава да се молим.

 

Молитва: Велики Боже, помагай ни да се обръщаме към Теб при всякакви обстоятелства. Благодарим Ти за дара на молитвата. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Винаги мога да се моля.

Линда Хамилтън (Колорадо)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИМАТ ПРОБЛЕМИ СЪС ЗРЕНИЕТО.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply