Какво доказваш?

Прочит: Лука 4:1-13

 

„Тогава Го заведе в Йерусалим, постави Го на крилото на храма и Му каза: Ако си Божий Син, хвърли се оттук долу.“

                                                                            (Лука 4:9)

 

Исках младежите да мислят, че съм най-добрият. Исках да казват на своите приятели: „Хей, ела в нашата църква, нашият младежки пастор е невероятен!“. Когато планирахме големи младежки срещи, се стремях да ги направя уникални, но цялата тази организация беше много изтощителна заради неправилната ми мотивация: исках да се докажа на себе си, вместо да служа и да се радвам на това, което Бог прави в нашата църква.

Дяволът се опита да изкуши Исус да Се докаже с думите: „Ако си Божий Син“ (Лука 4:9). Той обаче не се хвана на тази игра, защото нямаше нужда да Се доказва. Исус знаеше кой е какво Му предстои. Спасителят победи изкушението, като цитира думи от Писанието и прослави още веднъж небесния Си Отец чрез Своето покорство.

Ние чувстваме, че трябва да се докажем, но задачата ни е друга – да водим хората при Бога. Няма нужда да доказваме, че сме достатъчно добри, за да служим. Бог ни смята за достатъчно ценни, щом е изпратил Христос на земята, за да умре за нашите грехове. Бог ни обича.

 

Молитва: Боже, помагай ни да не забравяме, че вече имаме Твоето одобрение. Молим се в името на Исус Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Увереността в Божието одобрение ни освобождава от излишните усилия да се доказваме.

Анди Клап (Северна Каролина)

 

Да се молим за: ПАСТОРИТЕ, КОИТО СА РЪКОПОЛОЖЕНИ НАСКОРО.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply