Какво е животът ми?

Прочит: Яков 4:13-17

 

„… вие не знаете какво ще бъде утре. Какво е животът ви?“

(Яков 4:14)

 

Докато се обучавах за учител, трябваше да въведа наградите в учебния процес. Децата получаваха стикери за добро поведение и успешно изпълнени задачи и в определени дни можеха да ги заменят с малки награди. Те, естествено, веднага прегърнаха идеята.

За мен обаче беше проблем да гледам разочарованите лица на тези, които не можеха да се справят толкова добре. Затова в деня, когато раздадох всички награди, прекратих програмата. Едно дете, което имаше затруднения с четенето, дойде и ми каза: „Благодаря, мразех тези стикери“.

Повечето хора ни натякват, че силата, възможностите и привилегиите зависят от външния вид и постиженията ни, но не така печелим одобрението на Бога. Преди известно време няколко думи от Посланието на Яков грабнаха вниманието ми: „Какво е животът ви?“. Когато се замислих за своя, осъзнах, че е време да преоценя някои от решенията си. Помолих се Бог да ми каже как да използвам това, което ми е подарил, за да Му служа. Често си припомням думите от Яков, за да не забравя, че смисълът на живота ми е познаването и следването на Божията воля.

 

Молитва: Боже, давай ни сила да преодоляваме житейските изкушения и да се учим да живеем според Твоята воля. Нека имаме разбиране за нея. Амин.

 

Мисъл за деня: Не е нужно да се боря за Божието внимание.

Нанси Люис Шелтън (Мисури, САЩ)

 

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ.

 

Остави коментар

Live Reply