„Какво искаш да направя за теб?“

Прочит: Марк 10:46-52

 

„Исус заговори и му каза: Какво искаш да направя за теб?“

(Марк 10:51)

 

Докато ходеше по прашния път, Исус чу някой да вика: „Исусе, сине Давидов, смили се над мен!“. Той спря и повика при себе си човека – един слепец, който седеше край пътя. Макар да беше ясно какво иска, Исус го попипа: „Какво искаш да направя за теб?“. Едва когато Вартимей изказа своята нужда, Христос го изцели.

И аз често правя същото като този слепец. Моля се Бог да благослови семейството ми, да се смили над моята страна, но когато се замисля над днешния библейски прочит, осъзнавам, че понякога трябва да назова нуждите си още по-конкретно.

Преди известно време бях лектор на един семинар за автори на духовни размишления в Африка. Понеже винаги се притеснявам да говоря пред публика, се питах дали няма гласът ми да затрепери или да забравя изложението, което така внимателно си бях подготвила. Помолих Бога да отнеме всяко мое притеснение. Едва след събитието осъзнах, че изобщо не се бях притеснила. Нуждата ми не беше толкова сериозна, колкото тази на Вартимей, но Господ разреши една конкретна ситуация, за която Го помолих. Историята със слепеца ни насърчава да възлагаме на Бога всички свои грижи – и големите, и малките.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоята любов, вярност и помощ при всякакви ситуации в нашия живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се помоля за конкретна своя нужда.

Джоан Кемпбъл (Южна Африка)

 

Да се молим за: СЛУЖЕНИЕТО НА „ДУХОВНА МАННА“ В АФРИКА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply