Какво ново?

Прочит: Откровение 21:1-5

„… по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин…“
(Плачът на Йеремия 3:22-23)

Когато приятелите ми ме питаха какво ново има в живота ми, не знаех как да отговоря. Какво толкова ново можеше да се случи? С какво можех да се похваля?
Но един ден Бог ми даде идея за подходящ отговор на този въпрос. Сега, когато ми го зададат, аз отвръщам: „Знаеш ли, всичко е ново“. Казвам това, защото всеки един ден е нов и няма да се повтори. Днес всичко е ново. Ще имам нови прозрения за Бога, ще срещна нови хора и нови възможности да споделя любовта на Христос и да Му служа, ще получа нови благословения.
Всеки един ден ни дава възможност да подновяваме взаимоотношенията си със своите ближни. Какво ново? Всичко – защото всеки ден ни носи нещо ново и ни дава възможност да преживеем и споделим Божията любов по нови начини.

Молитва: Господи, благодарим Ти, че ни даваш още един ден, в който да преживеем нещо ново. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Как мога да направя нещо ново за Бога и за своя ближен днес?
Станислав Осипов (Естония)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ПОДНОВЕНО ОБЩЕНИЕ С БОГА.

Остави коментар

Live Reply