Какво ще изкорениш?

Прочит: Марк 4:3-20

 

„Посятото между тръните са други; те са онези, които са слушали Словото, но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават Словото и то става безплодно.“

(Марк 4:18-19)

 

Обичам да работя в градината и да споделям плодовете от своя труд с приятелите и съседите. Естествено, най-неприятната част е изкореняването на досадните бурени. Ако оставя дори няколко от тях, те задушават здравите растения и намаляват реколтата. Затова се старая да отстраня всички бурени, и то от корен, за да не поникнат отново.

Плевенето ми напомня колко е лесно да допуснем в живота си духовни бурени. Изкушенията, които ни отклоняват от вярата, пускат корени и ако бъдат оставени, няма да позволят да даваме плодове. Притчата за сеяча ни учи да не допускаме светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други неща да заглушат Божието слово.

Да се предпазим от бурените, изисква големи усилия, но ако сме упорити, ще се справим с всичко, което ни отклонява от Бога и Неговата любов. Ако тя заживее в нас, ще можем да я споделяме и с хората, които срещаме.

 

Молитва: Господи, помогни ни да пропъдим от живота си всичко, което ни отклонява от Теб, и да изпълним мислите и сърцата си с Твоята любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво от живота си трябва да изкореня?

Рей Епъл (Уисконсин)

 

Да се молим за: ГРАДИНАРИТЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply