Каквото и да се случи

Прочит: Даниил 3:8-18

 

„… пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.“

                                                              (Даниил 3:18)

 

Ужас ме обзе, когато чух, че татко се нуждае от сърдечна операция, рискова за живота му. На следващия ден дойде радостта – хирургът ни съобщи, че операцията е минала успешно.

Пасторът ни каза нещо, което татко му бил споделил в деня преди операцията, щом разбрал, че може и да не оцелее: „Знаеш ли, аз ще победя, както и да се развият нещата“. Татко е израснал в християнско сиропиталище, където винаги му напомняли, че има Небесен отец, Който се грижи за него.

Днешният прочит разказва за Седрах, Мисах и Авденаго, които били уверени, че Бог ще им помогне дори ако попаднат в огнената пещ. Те обаче заявяват: „но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме“.

Когато дойдат проблемите и сътресенията, се молим Бог да ни избави. Но нека вярата ни порасне дотам, че да можем без страх да заявим: „Дори ако Бог не отговори на молитвата ми, вярата ми в Него няма да се поклати“.

 

Молитва: Отче, помогни ни да Ти вярваме дотолкова, че каквото и да ни постигне, да знаем, че си с нас и ни съпътстваш през всяко изпитание. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори да не отговаря на молитвата ни, Бог не спира да ни обича и да се грижи за нас.

Бренда Тъкър (Южна Каролина)

 

Да се молим за: ХОРАТА, НА КОИТО ИМ ПРЕДСТОИ СЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ.

Остави коментар

Live Reply