Каквото ви каже, направете

Прочит: Йоан 2:1-11

 

„Майка Му каза на слугите: Каквото ви каже, направете.“

                                                                                            (Йоан 2:5)

 

Обичам сватбите. Когато ме помолят да се погрижа за декорацията или за цветята, аз се радвам, че мога да стана част от организацията на събитието. Една сватба изисква доста голяма подготовка. Питам се какво ли точно се е случило, че сватбарите от днешния прочит останаха без вино. Някой не е пресметнал правилно? Дошли са повече от предвидените гости? А може би сватбеното тържество е продължило повече от очакваното?

Няма как да си отговорим на тези въпроси, но каквото и да се е случило, майката на Исус е била уверена, че Той ще разреши проблема. Не случайно тя беше настоятелна към слугите, защото отговорът беше изненадващ. Представете си реакцията на всички, които видяха как водата се превръща във вино!

Исус разреши проблем, с който никой на онази сватба не можеше да се справи. Когато се сблъскваме с неразрешими проблеми в своя живот или в живота на нашите близки, търсим решение. Не бива да забравяме, че Исус е Този, от Когото винаги можем да очакваме помощ. Също като Мария, не бива да се колебаем, че Той ще ни отведе към правилното решение дори ако то ни се струва странно или нелогично. Със сигурност Господ може да реши проблемите много по-добре от нас.

 

Молитва: Господи, дай ми сърце да служа на другите, очи, които да виждат Твоите чудеса, и желание да постъпвам така, както Ти очакваш от мен. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато служа на другите, мога да стана свидетел на Божите чудеса.

Фиона Меси (Англия)

 

Да се молим за: МЛАДОЖЕНЦИТЕ.

 

Остави коментар

Live Reply