Кълвачът

Прочит: Римляни 15:1-13

 

„Защото всичко, което е било писано от преди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда.“

(Римляни 15:4)

 

Чух го отново. Събуди ме същият шум, който ме будеше всяка сутрин в продължение на три седмици – постоянен и през еднакъв интервал от време. Когато го чух за първи път, имах подозрения откъде идва. Излязох пред къщата и те се потвърдиха – един кълвач с типичната червена окраска беше открил дървен електрически стълб, който явно беше пълен с насекоми. Щеше да остане там цял ден, чукайки с клюн по дървото.

Докато го наблюдавах, си запитах дали се задълбочавам в Божието слово със същото посвещение и внимание. Дървото дава храна на кълвача, а Библията ми дава мъдрост. Може би трябва също толкова внимателно да търся съкровищата, скрити в нея.

Една много стара практика, наречена „лекцио дивина“, ми помага да изучавам по-пълноценно Божието слово. Стихът или историята се прочита четири пъти, като се правят паузи и се размишлява над думите. Това ми помага много по-ясно да разпозная и почувствам Божието послание. Когато чуя кълвача, му благодаря за ценния урок.

 

Молитва: Господи, нуждаем се от Тебе. Помогни ни да откриваме мъдростта на Твоето слово, като го четем всеки ден и го преживяваме. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да изучавам по-задълбочено Божието слово, като размишлявам над всеки стих.

Марк де Ру (Мичигън, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО НАБЛЮДАВАТ ПТИЦИТЕ.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

Остави коментар

Live Reply