Към вечния живот

Прочит: Йоан 14:1-10

 

„ Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“

                                                                             (Йоан 14:6)

 

Една вечер бързах за среща и реших да си повикам такси. По телефона шофьорът ме увери, че знае адреса, от който исках да ме вземе, и не обърна внимание на моите инструкции, но след малко се обади отново – беше се изгубил. Притеснен, аз отново му обясних, а той отново потвърди, че знае мястото, и обеща да не се бави. Но пак се изгуби.

След няколко такива разговора таксито пристигна. По пътя имаше много знаци, но шофьорът не ги беше следвал стриктно.

Разсъждавайки отново върху случилото се, осъзнавам, че в духовния си живот често постъпваме като него. Също като Тома и Филип от днешния прочит разчитаме на своите знания, а всъщност не знаем пътя. Имаме Библията, живото Божие слово, което да ни води през трудностите на живота, но често следваме нейните инструкции едва след като сме се изгубили. С Божията милост можем да търсим водителство и да имаме правилни взаимоотношения с Христос.

 

Молитва: Небесни татко, благодарим Ти за Твоята велика любов и грижа за нас, които не отслабват дори когато се отдалечим от Теб. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Библията е нашият пътеводител.

Филип Поло (Кения)

 

Да се молим за: ШОФЬОРИТЕ НА ТАКСИТА.

Остави коментар

Live Reply