Каменни сърца

Прочит: Йезекиил 36:24-28

 

„Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.“

                                                                      (Йезекиил 36:26)

 

Аз съм израснал в Хавай, където не се налагаше да нося обувки, докато станах в пети клас. Всъщност, нямах нужда от обувки, защото ходилата ми бяха толкова здрави, колкото кожата на обувките. Ходенето по неравни пътища, по шосето, по брега достатъчно бяха калили краката ми и не съм чувствал дискомфорт. Но винаги ми е липсвало усещането за мекотата и топлината на обувките. Загрубелите ходила стават безчувствени, за добро или лошо.

Същото правило важи и за сърцето. Както краката загрубяват от неравностите по пътя, сърцата с годините стават по-безчувствени след многото сблъсъци с проблемите и изпитанията. Можем да станем толкова груби, и дори цинични, че да престанем да чувстваме радостта от Божията любов и присъствие. Душите ни могат така да загрубеят от болката – нашата и на нашите близки – че да не се стремят към утехата, която Христос дарява.

Нека когато осъзнаем, че ставаме безчувствени заради проблемите в живота, се обърнем в молитва към Бога, за да възвърнем вярата и радостта, които трябва чрез нас да достигнат и до другите.

 

Молитва: Отче, смекчавай нашите сърца, за да приемат Теб и Твоята радост. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да смекчи дори каменното сърце.

Дейвид Лад (Вирджиния)

 

Да се молим: ДА ПРИЗНАЕМ СВОЯТА БЕЗЧУВСТВЕНОСТ.

Остави коментар

Live Reply