Като детенце

Прочит: Марк 10:13-16

„Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.“
(Марк 10:15)

Заради заболяване не можех да ходя на църква редовно. Много приятно ме изненада едно следобедно посещение на деца от църквата, които почукаха на вратата ми и пи подариха камък, на който бяха написали „Обичаме те“ и бяха нарисували сърце. Този подарък стои в спалнята ми, за да мога всяка сутрин, когато се събуждам, да си припомням за Божията любов.
На места в евангелското повествование сякаш Исус е разочарован от непрестанните изисквания на възрастните. В днешния прочит Той укорява тези, които не пускат децата да отидат при Него. Исус изправи децата пред възрастните, за да им даде пример за небесното Царство – невинност, отвореност, непретенциозност, безрезервна любов.
Наша отговорна задача е да възпитаваме децата да познават Божия път, като им даваме пример. Като семейство, ние, църковното събрание, трябва да имаме специална грижа за децата чрез неделното училище, лагери, хорове и други програми. Но има една опасност – да мислим, че само ние сме пример за децата. Може би всеки от нас трябва да се вгледа в децата и да се запита: „На какво могат да ме научат те?“.

Молитва: Любящи Боже, нека бъдем възродени, като с удивление и радост Те видим през очите на детската вяра. Амин.

Мисъл за деня: Децата са най-добрите учители, когато става дума за Божието царство.
Брок Нол (Айова)

Да се молим за: ДЕЦАТА В МОЯТА ЦЪРКВА.

Остави коментар

Live Reply