Като децата

Прочит: Матей 18:1-5

„Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство.“
(Матей 18:3)

Докато със сина ми Андре чакахме пред лекарския кабинет, една възрастна жена дойде със своя син и седнаха до нас. Мъжът беше на около 50 години и видимо – със специални потребности. Когато жената стана и го остави за момент, той започна да прави разни движения и да издава особени звуци. Андре започна да го гледа и ме попита какво става. Краткият отговор едва ли щеше да му помогне да разбере в онзи момент, затова тихо му казах, че ще му обясня по-късно. В този момент мъжът протегна ръка към Андре, за да го поздрави, и каза: „Здравей“. Синът ми подаде ръка, поздрави непознатия, после се обърна към мен и каза: „Мамо, знам какво става“. „Наистина ли?“ – попитах аз с любопитство. „О, да, малко му е трудно да говори, това е.“
Думите на Исус от днешния библейски прочит станаха съвсем реални за мен, когато видях реакциите на сина си в онзи ден. Изненадах се, че при кратката среща Андре не се държа осъдително или снизходително, както биха направили възрастните. Вместо проблемите, той видя човешкото в човека. Вярвам, че Исус ни призовава да правим същото.

Молитва: Боже на надеждата, дари ни разбиране, за да гледаме през очите на децата и да виждаме човешкото в хората, които срещаме. Амин.

Мисъл аз деня: Децата има на какво да ме научат за Небесното царство.
Лилиан Хернандес (Пуерто Рико)

Да се молим за: РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.

Остави коментар

Live Reply