Като Елисей

Прочит: 4 Царе 6:8-17

„… Слугата каза: Ах, господарю мой! Какво ще правим (…) И Елисей се помоли: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види…“
(4 Царе 6:15, 17)

Мога да разбера слугата на Елисей, който стана сутринта и видя, че градът е обкръжен от войска. И аз като него често съм се чувствала, сякаш съм обкръжена от заплахи – плашещи медицински диагнози, финансови проблеми, семейни кризи. Когато животът вземе непредвиден обрат, е лесно да се почувстваме слаби и незащитени.
Също като изплашения слуга, започваме да се питаме какво да правим. Отговорът на Елисей ми дава надежда. Той успокои страха на слугата, като се помоли! Пророкът помоли Бога слугата да види това, което той вече виждаше – присъствието на Всевишния, което ги обгръщаше от всички страни. Да, опасността заради врага беше реална, но Божието присъствие – също. Елисей и слугата видяха реалността от думите на псалмиста: „Както хълмовете обкръжават Йерусалим, така Господ обкръжава народа Си отсега и до века“ (Псалм 125:2).
Пейзажът около нас може да се промени рязко, обстоятелствата могат да станат застрашителни. Но ние винаги ще бъдем обкръжени от Божията сила и закрила.

Молитва: Всемогъщи Отче, нека гледаме света като Елисей! Помогни ни да видим, че Твоето присъствие винаги ни обкръжава. Амин.

Мисъл за деня: Винаги съм обкръжен от Божията сила и закрила.
Марион Браун (Флорида)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА ЗАСТРАШЕН.

Остави коментар

Live Reply