Като Христос

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7

 

„Бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христос.“

                                                                       (1 Коринтяни 11:1)

 

Беше чест за мен да познавам брат Лео, човек, известен с осъществяването на спасителни мисии. Той обичаше хората от улицата. Прегръщаше без притеснение алкохолици и им говореше за Христос. Умееше да накара да се засмеят хора, които не се бяха усмихвали от години. Плачеше с тези, които скърбяха. Всички те чувстваха, че Лео истински се интересува от тях, и много приемаха неговото свидетелство.

Лео беше истински подражател на Христос! Нашият Спасител обичаше всички – и жената, хваната в прелюбодеяние (Йоан 8:1-9), и бирника, който, за да Го види, се покатери на дърво (Лука 19:1-6). Той беше готов да приеме всекиго и всеки имаше достъп до Него. Исус не се притесняваше от „лоша компания“, дори сам викаше при Себе Си грешниците. Той променяше техния живот.

За мен беше чест да познавам брат Лео, но най-голямата ми радост е да познавам Този, Когото той следваше през целия си живот – Исус Христос.

 

Молитва: Господи, избавяй ни от изкушението да съдим другите. Подбуждай в нас желание да подражаваме на Исус и да бъдем Негови свидетели. Амин.

 

Мисъл за деня: Искам да бъда като Христос.

Томас Бюс (Тенеси)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ В СПАСИТЕЛНИ МИСИИ.

 

 

Остави коментар

Live Reply