Като силата за костите

Прочит: 1 Солунци 5:1-11

„Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите.“
(1 Солунци 5:11)

Един ден получих писмо от непознат. Когато го прочетох, разбрах, че се отнася за една моя статия, която бяха публикували в християнско списание. Писмото беше от читател – четири страници, написани на ръка. Човекът беше на 93 години и изказваше възхищението си от статията, като ме насърчаваше да продължа да използвам своята духовна дарба и да пиша за Божия слава.
Когато прочетох писмото, си помислих: „Защо този толкова възрастен човек си е причинил подобно неудобство – да напише на ръка всичко това?“. Библията ни казва да се насърчаваме един друг. Аз бях насърчена от непознат, който беше изпълнил Божието поръчение. Още помня едно от изреченията: „Насърчението е като силата за костите“.
Благословение е да изграждаме своите братя във вярата, като им показваме своето одобрение. Насърчението ни прави по-ревностни и решени да даваме изобилен плод в изпълнението на Божието поръчение.

Молитва: Господи, помагай ни да насърчаваме тези, които се опитват да растат във вярата. Амин.

Мисъл за деня: Кого Бог ме подтиква да насърча?
Дийпика Шагар (Индия)

Да се молим за: ПРИЯТЕЛ, КОЙТО СЕ НУЖДАЕ ОТ НАСЪРЧЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply