Като Тома

Прочит: Матей 14:22-33

„Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.“
(Йоан 20:27)

Моят път към вярата не беше лесен. Не съм преживявал внезапно пробуждане, както се случи със Савел. По-скоро бях като Тома – изпълнен със съмнения. Исках да повярвам, затова реших да правя това, което правят християните. Започнах да ходя на църква, да помагам в служенията, да чета Библията. Молех се Бог да ми даде вяра и да не бъда възприеман като някой, който се съмнява. Но през цялото време се притеснявах, че ще се издам пред другите и те ще разберат, че съм изпълнен с несигурност.
С времето разбрах, че не съм единственият, който се е съмнявал. Мойсей се съмняваше в своите възможности и дълго поставяше под въпрос мисията, която Бог му възлагаше (Изход 4:1-17). Войниците под кръста на Исус не признаваха Неговото божествено достойнство, докато не видяха чудото при разпятието (Матей 27:38-54). Тези и други подобни истории ни учат, че съмнението може да доведе до въпроси, които в крайна сметка да задълбочат нашата вяра.

Молитва: Господи, помагай ни да Те познаваме по-добре и да Те обичаме повече. Нека съмненията ни доведат до по-дълбока вяра. Амин.

Мисъл за деня: Съмнението може да ме доведе до по-дълбока вяра в Бога.
Фредерик Хайтман (Флорида)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ СЪМНЯВАТ.

Остави коментар

Live Reply