Като трева

Прочит: Псалм 90:1-12

„Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“
(Псалм 90:12)

В нашето семейство е традиция да четем Псалм 90 през нощта на 31 декември, когато започва новата година. Много ценя възможността да размишлявам върху бързо преминаващото време и своята преходност, върху това колко мимолетни сме ние, хората. Харесва ми картинното описание на човешкия живот в петия и шестия стих на псалма. Провокира ме да се замисля сериозно върху дните си на земята. Много от тях вече са преминали и вероятно ми остават съвсем малко. Като се обърна назад, виждам безброй знаци на Божията милост – красотата на творението, новите научни открития, възможността да чета Библията, щастието и топлината в голямото семейство, добро здраве, музиката, изкуството, спорта и особено принадлежността към прекрасната християнска общност.
Като се замисля за бъдещето, усещам тъга заради сянката на преходността и знам, че земният ми живот може всеки момент да приключи. Но тази тъга не продължава дълго, защото си спомням, че Божият план за мен надхвърля земните ограничения и се простира до вечния живот в Неговата слава.

Молитва: Боже на всички наши дни, благодарим Ти за всекидневните Твои благословения и възможности да Те следваме. Амин.

Мисъл за деня: Божията ръка ме е водила, води ме и ще продължава да ме води.

Джунио Ченси (Италия)

Да се молим за: ВОДИТЕЛСТВО ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА.

Остави коментар

Live Reply