Кажи „Да“!

Прочит: Съдии 6:11-18

„Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“
(2 Тимот. 1:7)

Предложиха ми нова работа с много повече отговорности и много по-добра заплата. Описанието на позицията беше доста обстойно и дори плашещо. Притесних се – мечтаех за такава работа, но се чувствах не достатъчно квалифициран. Молех се: „Боже, не зная какво да правя“. Отговорих на писмото на компанията и споделих тревогата си, но те веднага ме назначиха.
Библията е изпълнена с примери на обикновени хора, които вършат необикновени неща. Ангел от Господа призова Гедеон да избави израилтяните от мадиамците, а той отвърна: „Моето семейство е най-незначителното в рода на Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом“ (Съдии 6:15). Мойсей пък поиска Бог да избере друг, който да изведе народа Му от Египет, защото той не беше красноречив (Изход 4:10). Саул, който щеше да стане цар, се беше скрил (1 Царе 10:22). Бог често избира хора, които не са готови да извършат Неговото дело, и им дава сила и смелост да го сторят.
Понякога се чувстваме изплашени, неспособни и изпълнени със съмнения, но чувството за Божието присъствие ни вдъхва вяра. Когато Господ ни призове да извършим нещо или да помогнем на някого, нека бъдем сигурни, че ще ни даде и силата, възможността, любовта и упоритостта, които са ни необходими, за да го сторим.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни създаде и ни направи Свои съработници в този свят. Молим Те да ни помогнеш да се справяме с новите предизвикателства. Амин.

Мисъл за деня: Бог ми дава смелост, за да се справя с предизвикателствата.
Кенет Уайт (Тенеси)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СИ ТЪРСЯТ РАБОТА.

Остави коментар

Live Reply