Ключът към смелостта

Прочит: Числа 13:26-33

„А мъжете, които бяха отишли заедно с него, казаха: Не можем да излезем против онзи народ, защото е по-силен от нас.“
(Числа 13:31)

Сърцето ми туптеше учестено. Не можех да спя. Господи, не мога да направя това. Бях прекарала седмици в подготовка за изложението си на женската конференция и точно ден по-рано чувствах, че няма да се справя. Ами ако объркам нещо? Ами ако не ме харесат? Трябваше да си напомням, че Бог ме е призовал да върша именно това, от което толкова се страхувах. Молех се за смелост и вяра, че Бог ще бъде с мен.
Страхът е силно чувство. Бог каза на Мойсей да изпрати мъже, които да разгледат Ханаанската земя. Когато се върнаха, те разказаха, че там текат мляко и мед, но уверено заявиха, че са безсилни срещу мъжете, които я населяват.
Защо Бог искаше Мойсей да разгледа Обещаната земя? Вероятно защото искаше всички да повярват, че Той е мощен и ще изпълни Своето обещание независимо от техните възможности. Едва тогава те можеха да се изправят срещу врага. Но израилтяните не повярваха на Бога.
На какво се доверяваме, когато сме изплашени? На Бог, Който може да направи всичко, или на своите ограничени възможности? Ключът към успеха е да не забравяме всичко, което Господ е направил за нас, и да продължим напред с вяра.

Молитва: Господи, когато сме изпълнени със страх, напомняй ни, че можеш да направиш много повече, отколкото можем да си представим. Амин.

Мисъл за деня: Вместо да се предам на страха, ще се доверя на Бога и ще се моля за смелост.
Карън Фостър (Калифорния)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ПРИТЕСНЯВА ДА ГОВОРИ ПУБЛИЧНО.

Остави коментар

Live Reply