Когато Бог призовава

Прочит: Исус Навин 1:1-9

 

„Бъди силен и смел…“

                                                                       (Исус Навин 1:6)

 

Бях много млад, когато постъпих в християнски колеж, където трябваше да се подготвя за свещенослужител. Чувствах се неспособен да се справя с всичко, което ме очакваше. Не можех да си представя, че съм достоен да бъда пастор. Но в колежа говорехме много за преживяванията на Исус Навин. Осъзнах, че и той се е чувствал несигурен, когато е трябвало да поведе Божия народ към Обещаната земя. Затова Моисей го насърчаваше да бъде силен и смел. Исус Навин знаеше, че без Божията помощ не може да се справи с такава важна мисия. Той съзнаваше своите ограничения.

Когато се изправяме пред предизвикателствата на деня, и ние се чувстваме неспособни и слаби да се справим с тях, но Бог продължава да ни призовава да служим. В Първото послание на Павел до коринтяните 1:27 се казва: „Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; Бог избра също така немощните неща на света, за да посрами силните“. Когато Бог ни избира за служение, Той ни дава всичко необходимо, за да се справим. Неговата милост прави възможно всичко.

 

Молитва: Милостиви Боже, Ти ни призоваваш да Ти служим и Те молим да ни дадеш смелост и състрадание, за да изпълним с вярност задачата, която ни поставяш. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато Бог ни призовава, ни помага да се справим.

Норман Армищед (Англия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РЪКОПОЛОЖЕНИ ЗА СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply