Когато Бог взема

Прочит: Йов 1:13-22

 

„И каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господнето име.“

                                                                                   (Йов 1:21)

 

Като погледнем Йов – човека, който обичаше и се покоряваше на Бога – страдащ и скърбящ по всичко, което за кратко време беше изгубил, няма как да не ни затрогнат неговите думи в отговор на нещастието. 

Понякога хората неправилно смятат, че страданието е резултат и наказание за греховете. Исусовите ученици например попитаха за слепородения човек: „Поради чий грях – негов ли, или на родителите му, той се е родил сляп?“ (Йоан 9:2). Но ето че Библията ни казва, че нито Йов, нито слепороденият човек страдаха заради прегрешения. Йов знаеше добре това. Знаеше още, че всичко изгубено той бе получил от Бога преди това и че макар да взема това, което е дал, Бог продължава да бъде милостив и достоен за възхвала. Защо? Йов се доверяваше на Господ дори в страданието. Апостол Павел ни казва, че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога (Римляни 8:28).

 

Молитва: Небесни Боже, благодарим Ти, че всичко съдейства за наше добро благодарение на Твоята милост. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Нека се радваме, защото Бог не ни е лишил от никой добър дар.

Брук Еспиноза (Калифорния)

 

Да се молим за: ВЯРА ПО ВРЕМЕ НА ОТЧАЯНИЕ.

Остави коментар

Live Reply