Когато нямаш думи

Прочит: Псалм 145:1-7

 

„От сърцето ми извира блага дума. Аз разказвам делата си на Царя; езикът ми е перо на бързописец.“

                                                                               (Псалм 45:1)

 

За писателя няма нищо по-обезсърчаващо от празния лист. Когато отворя празен файл на компютъра, зная, че трябва да го запълня, а често началото е най-трудната част.

Колебливо написвам първата дума, после още една, и още една. Става все по-лесно. Не всяка дума е най-добрата, но поне има много, които мога да поправям. С времето нещата се изглаждат и се получава нещо добро за четене.

Понякога възхваляването на Бога ми е толкова трудно, колкото писането – чувствам се така, сякаш няма какво да кажа на святия Господ. Но когато отправя към Него само няколко думи, Неговият Дух изпълва сърцето ми и ми помага. Тогава се обръщам към Бога с точните думи, с благодарност за великата Негова любов и милост, които имам в Исус Христос.

 

Молитва: Благодарим Ти, Святи Душе, че ни помагаш да прославяме Бога. Амин.

 

Мисъл за деня: За да намериш точните думи на прослава, започни да прославяш Бога.

Марк Редфиърн (Калифорния)

 

Да се молим за: ПИСАТЕЛИТЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply