Кои стихове знаеш?

Прочит: 2 Тимотей 3:14-17

 

„Твоите свидетелства са праведни до века; вразуми ме и ще живея.“

                                                                             (Псалм 119:144)

 

Трябваше да запишем детето си в някое училище и посетихме едно, което е християнско и се намира близо до дома ни. Когато влязох в една от класните стаи, видях как второкласници пеят и рецитират два библейски стиха, които току-що бяха научили. Бях много впечатлена и започнах да пляскам с ръце и да ги поздравявам. Когато си тръгнах, едно малко момиченце дойде и ме попита: „Ти знаеш ли някои библейски стихове?“. Малко се притесних – знаех само един. Помислих, че и тя го знае, затова я помолих да го кажем заедно и тя с радост се съгласи.

Докато се прибирах, си мислех, че бих искала две неща. Първото беше да зная повече библейски стихове наизуст. Много от нас си мислят, че запомнянето на стихове е трудно и ненужно, но „да пазиш в сърцето си Божието слово“ (Псалм 119:11), е едно от най-ценните неща, които можеш да направиш. Второто нещо, което искам, е да дойде денят, в който всеки от нас ще може да попита другия: „Ти знаеш ли някои библейски стихове?“. Тогава бихме седнали заедно и бихме споделили какво сме научили за Бога от Неговото слово, не по задължение, а от любов към Него.

 

Молитва: Отче, благодарим Ти, че ни даваш сила да мислим и да учим. Учи ни на Своето слово и нека винаги сме готови да споделяме Твоите истини при всякакви обстоятелства. Амин.

 

Мисъл за деня: Кой библейски стих ме е насърчавал и ми е давал сили?

Карин Хъст (Калифорния)

 

Да се молим за: ДЕЦАТА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply