Кой е моят Баща?

Прочит: Галатяни 5:22-25

 

„Ако познавахте Мен, бихте познали и Моя Отец.“  

                                                                                  (Йоан 14:7)

 

Един съсед в продължение на три месеца изработваше детска дървена къща за игра. Четиригодишният му син помагаше през цялото време и двамата заедно се справиха чудесно.

Докато гледах как синът подражава на баща си, се запитах дали действията, навиците, решенията ми отразяват волята на моя Небесен баща. Дали хората, които ме познават, виждат Него в моя живот? Видимо ли е действието на Святия Дух в него? Живея ли според Христовото учение? Вярна ли съм, търпелива ли съм, обичам ли другите: не само когато обстоятелствата са благоприятни, но всеки ден?

Ако съм истинска християнка, ще се стремя да приличам на Христос. Това е предизвикателство и отговорност. Не само за мен, но за всички нас.

 

Молитва: Любящи Отче, искаме да бъдем като Теб. Искаме да помагаме на хората да Те познават по-добре. Помагай ни да се опитваме все повече да отразяваме Теб във всичко, което казваме и вършим. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус отразяваше Своя небесен Отец, аз трябва да отразявам Него.

Мег Манган (Австралия)

 

Да се молим за: БАЩИТЕ И СИНОВЕТЕ.

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply