Кой е моят ближен?

Прочит: Лука 10:25-37

 

„… Да възлюбиш… ближния си, както себе си.“

(Лука 10:27)

 

Със съпругата ми се прибирахме от Калифорния и бързахме за среща. Когато спряхме да заредим, една жена се приближи към мен и ми каза, че със семейството ѝ са закъсали и имат нужда от помощ. Никак не ми се искаше да закъснеем за срещата, затова казах на жената, че много бързам и не мога да помогна.

Продължихме пътя си, но тази жена не излизаше от ума ми. Тя се нуждаеше от помощ, а аз отказах. Помолих се Бог да ѝ помогне, за да може тя и семейството ѝ да се приберат невредими. Помолих за прошка заради егоизма, който проявих, поставяйки собствения си комфорт пред една реална нужда.

Исус винаги проявяваше милост и ни призовава да правим същото. Днешният прочит от Лука ни казва какво означава да бъдеш истински ближен. За съжаление, аз бях постъпил също като свещеника и левита от притчата за добрия самарянин, които подминаха човека в беда. Но грешката, която сторих през този ден, ми помогна да се замисля и да стана по-внимателен към нуждите на хората.

 

Молитва: Прощавай ни, Отче, когато не се грижим за хората, които се нуждаят от помощ. Давай ни сила, за да ставаме по-добри. Амин.

 

Мисъл за деня: Ние служим на Христос, служейки на своите ближни.

Джон Баун (Минесота)

 

Да се молим: ДА НЕ ПРОПУСКАМЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА ПОМАГАМЕ НА СВОИТЕ БЛИЖНИ.

 

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply