Кой е моят ближен?

Прочит: Матей 25:31-40

 

„Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус: А кой е моят ближен?“

                                                                               (Лука 10:29)

 

В четвъртък сутрин си гостуваме по съседски в квартала. Често у нас идва едно семейство с малката си дъщеря. Много е хубаво да имаш приятели, които се интересуват как си.

Преди известно време спрях до една кола със спукана гума и помогнах на жената, която я караше, да я смени. Тя поиска да ми плати за услугата, но аз отказах. Когато ми каза колко добър човек съм, аз отвърнах: „Трябваше да ме срещнете, преди да ме срещне Христос“.

Всеки ден хора ни помагат и ние помагаме на някого. Исус разказа притчата за добрия самарянин в отговор на един човек, който искаше да оправдае себе си. Накрая Той сам попита: „Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближен на нападнатия от разбойниците?“ (Лука 10:36). Разбира се, правилният отговор е: този, който му помогна. Но човекът в нужда също беше ближен.

Хората в нужда ни показват Христос и ни помагат да изпълним Неговото поръчение на помагаме на „най-малките“ (вж. Матей 25:40, 45).

Нека като християни бъдем бързи да помагаме на хората в нужда – познати или непознати, както и с готовност да приемаме помощ, когато Христос подтиква някой друг да помогне на нас. Всеки такъв случай е проява на Божията любов и милост.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни изпращаш помощ, както и хора, на които ние да помагаме. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да бъда благословение за хората, като помагам и като приемам помощ.

Джеймс Брунър (Аризона)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПРИТЕСНЯВАТ ДА ПРИЕМАТ ПОМОЩ.

Остави коментар

Live Reply