Кой път, Господи?

Прочит: Псалм 119:1-8

 

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“

(Притчи 3:5-6)

 

Аз возя клиентите на нашия автосервиз до дома им или до работното им място, когато оставят колата си за ремонт. Никога не зная дали ще карам в близък и познат район, или по-далеч извън града. Някои улици са широки и прави, други са трудни за откриване и пълни със завои.

Това ми напомня за духовния път, по който вървим. Понякога решенията, които вземаме, не са толкова трудни, но често животът е пълен с неочаквани ситуации и се налага да маневрираме. В някои случаи тръгваме по заобиколен път, но стигаме до нещо много добро за нас, а в други избягваме привидно заобиколните и трудни пътища, но по-късно разбираме, че е трябвало да тръгнем именно по някой от тях.

Бог иска да насочва нашите стъпки, но ние трябва да се стремим към пътя на праведността. За да не изгубим правилната посока, Господ ни дава мъдрост чрез молитвата и Своето слово. Ако Го познаваме, ще се справяме дори с трудните решения.

 

Молитва: Боже, нека винаги да следваме Твоята воля и водителство за нашия живот. Нека имаме силна вяра, за да крачим смело след Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Колкото по-добре познаваме Бога, толкова по-лесно избираме верния път.

Томас Джоунс (Флорида)

 

Да се молим за: ШОФЬОРИТЕ, КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ НЕПОЗНАТ ТЕРЕН.

Остави коментар

Live Reply