Кой съм аз?

Прочит: Изход 3:1-12

 

„… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“

(Исая 40:31)

 

Най-красивите изгреви и залези, които съм виждал, бяха тези, които наблюдавах от палубата на голям кораб, на който пътувах през океана. В спокойни моменти като тези сякаш чувам Бог да ми говори и да ме призовава да сторя нещо. За съжаление, често отговорите ми приличат на тези на Моисей: „Кой съм аз, че да направя това? Сигурно други ще се справят по-добре“. Но Той просто ми отвръща: „Не призовах тях, а теб“.

Много от библейските герои на вярата се колебаеха дали да се доверят на Бога. Герои ги направи не тяхната увереност, а именно вярата им в Него.

Понякога се чувстваме неспособни да се справим с призива, който Господ отправя към нас. Има случаи, в които дори бягаме или отказваме. Но вместо това, можем да спрем и да помислим върху отговора, който Бог даде на Моисей: „Аз ще бъда с теб“ (Изход 3:12). Ако сме уверени в Божието присъствие, ако имаме в Него толкова вяра, колкото Той има в нас, с готовност ще изпълним всичко, към което ни призовава.

 

Молитва: Небесни татко, давай ни непоколебима вяра, че можем да извършим всичко, което ни възлагаш. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато Бог не призовава способните, прави призованите способни да се справят.

Джейсън Понцио (Джорджия)

 

Да се молим за: СИЛА ДА ОТГОВОРИМ НА БОЖИЯ ПРИЗИВ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply